Detachering door Qutec

Detachering

Qutec is gespecialiseerd in het detacheren van technisch personeel. Dat betekent dat u voor korte of lange(re) periodes gebruik kunt maken van onze medewerkers. Detachering doen wij alleen na een zorgvuldige intake en u ontvangt binnen enkele dagen een selectie van medewerkers die voldoen aan uw profiel. Deze kandidaten komen uit onze actuele database of uit ons netwerk. Bovendien participeert Qutec in de top 5 meest geraadpleegde jobsites van Nederland en maken we gebruik van social media zoals LinkedIn.


We hanteren twee vormen van detacheren:

Detachering voor de duur van een project
Deze periode wordt in overleg bepaald. Deze vorm van projectdetachering kan voor een periode van enkele weken zijn, maar ook voor een periode van enkele jaren. Geheel afhankelijk van het type project en uw wensen bepalen wij samen de gewenste periode.

Detachering met uitzicht op een vast dienstverband
De kandidaat komt voor deta-vast in dienst bij Qutec. Of Qutec heeft al een  medeweker die voor deze vorm van detachering in aanmerking komt. Bij gebleken geschiktheid is het, na overleg en wederzijds goedvinden, mogelijk dat de opdrachtgever de medewerker na 1650 gewerkte uren een vast dienstverband aanbiedt. Deze afspraken worden van tevoren met opdrachtgever en medewerker vastgelegd, zodat de intenties bij aanvang van de detachering volstrekt duidelijk zijn.