Disclaimer

Detachering 

Qutec is gespecialiseerd in het detacheren van technisch personeel. Dat betekent dat u voor een korte of lange(re) periode gebruik kunt maken van onze medewerkers. Detachering doen wij alleen na een zorgvuldige intake en u ontvangt u al binnen enkele dagen een selectie van medewerkers die voldoen aan uw profiel. Deze kandidaten komen uit onze actuele database of via ons uitgebreide netwerk. Bovendien participeert Qutec in de top 5 meest geraadpleegde jobsites van Nederland en maken we gebruik van social media zoals Facebook en LinkedIn. 

We hanteren twee vormen van detacheren

Detachering voor de duur van een project 
Deze periode wordt in overleg bepaald. Deze vorm van projectdetachering kan voor een periode van een enkele weken zijn, maar ook voor een periode van enkele jaren. Geheel afhankelijk van het type project en uw wensen bepalen wij samen de gewenste periode.

Detachering met uitzicht op een vast dienstverband 
De medewerker is reeds in dienst bij Qutec of komt voor de duur van het project in dienst bij Qutec. Bij gebleken geschiktheid is het na overleg en wederzijds goedvinden mogelijk dat de opdrachtgever de medewerker na 1650 gewerkte uren een vast dienstverband aanbiedt. Dit is alleen mogelijk indien de overname van tevoren schriftelijk overeengekomen is tussen de opdrachtgever en Qutec.